Z dnia 2021-01-12

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 12.01.2021 r. w sprawie:

3181/21/VIII/K zmiany budżetu miasta Gdyni na rok 2021
3182/21/VIII/K zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Miasta Gdyni na 2021 rok
3183/21/VIII/K zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2021 rok
3184/21/VIII/S udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi jednostki budżetowej Gdyńskie Centrum Informatyki
3185/21/VIII/S udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi jednostki budżetowej Centrum Usług dla Przedszkoli i Szkół w Gdyni
3186/21/VIII/R zmiany umowy o powierzenie zadania prowadzenia Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt Ciapkowo
3187/21/VIII/M przyjęcia treści umowy o współpracy z Partnerem Konkursu „Gdyński Biznesplan 2021”
3188/21/VIII/O ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania z zakresu zdrowia publicznego polegającego na prowadzeniu zajęć psychoedukacyjno – rozwojowych dla osób z syndromem Dorosłych Dzieci Alkoholików i Dorosłych Dzieci z rodzin Dysfunkcyjnych (DDA/DDD) mieszkańców Gdyni
3189/21/VIII/O powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert na wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki zakażeń wirusami brodawczaka ludzkiego (HPV) na terenie Gminy Miasta Gdyni. Kontynuacja na lata 2021 – 2023”.
3190/21/VIII/O powołania Komisji Oceniającej oferty zgłoszone przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania: prowadzenie bezpłatnej dla mieszkańców Gdyni wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego.
3191/21/VIII/U wyrażenia zgody na podpisanie porozumienia pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Gdyni dotyczącego opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy i przebudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicach Cynamonowa, Bazyliowa, Pokrzywowa, Goździkowa oraz Łanowa
3192/21/VIII/K kierowania spraw na drogę postępowania sądowego
3193/21/VIII/S powołania Komisji Oceniającej celem zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań: „Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży” oraz „Organizacja imprez sportowych dla dzieci i młodzieży w Gdyni” w 2021 roku
3194/21/VIII/P określenia warunków ustanowienia służebności drogowej przy ul. kpt. Zdzisława Pieńkawy
3195/21/VIII/P określenia warunków ustanowienia służebności drogowej przy ul. Żaglowej
3196/21/VIII/O zmiany zarządzenia nr 3119/20/VIII/O Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 22.12.2020 r. w sprawie przyznania środków finansowych na organizację zajęć podczas ferii zimowych w 2021 r.
3197/21/VIII/R rozwiązania Gminnego Biura Spisowego dla Gminy Miasta Gdyni
3198/21/VIII/O ogłoszenia otwartego konkursu ofert w przedmiocie profilaktyki osób w obszarze zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży oraz poprawy dobrostanu psychicznego społeczeństwa

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 12.01.2021
Data udostępnienia informacji: 18.01.2021