Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości do 175 mln zł

Numer umowy KB.271.2.2021
Data podpisania 07.12.2021
Przedmiot zamówienia: Udzielenie kredytu długoterminowego do wysokości nieprzekraczającej 175 mln zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
Wykonawca: Bankowe Konsorcjum Kredytowe składające się z:
PKO BP S.A. z siedzibą w Warszawie
ING Bank Śląski z siedzibą w Katowicach
BGK z siedzibą w Warszawie
Wartość zamówienia: 20.022.427,84 zł
Osoba upoważniona do kontaktów: Alicja Helbin
Nr telefonu: 58 668-82-88
E-mail: wydz.budzetu@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Budżetu pok. 130 Urząd Miasta al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 81-382 Gdynia

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Joanna Sakowicz
Wprowadził informację: Edyta Ilczuk
Ostatnio zmodyfikował: Edyta Ilczuk
Data wytworzenia informacji: 08.12.2021
Data udostępnienia informacji: 08.12.2021
Ostatnia aktualizacja: 08.12.2021
Data aktualizacji Czynność Osoba
08.12.2021 13:04 Dodanie informacji Edyta Ilczuk