Udzielenie gwarancji bankowej

Numer umowy KB/552/MB/14-W/2021
Data podpisania 20.08.2021
Przedmiot zamówienia: Udzielenie gwarancji bankowej na zabezpieczenie zobowiązania względem POLSKA Inżynieria Artur Klejna wynikającego z umowy KB/166/MB/5-W/2021 z dnia 01 kwietnia 2021roku dotyczącej wykonania robót budowlanych zadania pn. Wykonanie robót budowlanych dla potrzeb kompleksowej termomodernizacji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 i II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi w Gdyni w ramach projektu „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gdyni” – część II: Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni z siedzibą w Gdyni (81-382), Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
Wykonawca: Bank PKO BP S.A.
Wartość zamówienia: 19.140,43 zł
Osoba upoważniona do kontaktów: Alicja Helbin
Nr telefonu: 58 668-82-88
E-mail: wydz.budzetu@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Budżetu pok. 130

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Alicja Helbin
Wprowadził informację: Edyta Ilczuk
Ostatnio zmodyfikował: Edyta Ilczuk
Data wytworzenia informacji: 23.08.2021
Data udostępnienia informacji: 23.08.2021
Ostatnia aktualizacja: 23.08.2021
Data aktualizacji Czynność Osoba
23.08.2021 09:45 Dodanie informacji Edyta Ilczuk