Wykonanie robót dodatkowych i uzupełniających w budynku Przystań Chylońska 237.

Numer umowy KB/881/MB/25-W/2021
Data podpisania 14.12.2021
Przedmiot zamówienia: Wykonanie robót dodatkowych m.in wymiana skorodowanych paneli ogrodzenia, wyposażeniu ogroków społecznych, instalacja wody ogrodowej, wykonaniu sufitów w podwiesznych o pow. 84,8 m2, wymiana parapetów lastrykowych - 72,27 mb w budynku Przystań Chylońska 237.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni z siedzibą w Gdyni, Aleja Marszałka Piłsudskiego 52/54.
Wykonawca: Przedsiębiorstwo ECOZET z siedzbą w Kaliskach Kościerskich ul. Strażacka 6
Wartość zamówienia: 112 509,05 zł
Osoba upoważniona do kontaktów: Beata Brzostowska
Nr telefonu: 58 668-23-00
E-mail: wydz.budynkow@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Agata Hermann
Wprowadził informację: Bożena Marchewicz
Data wytworzenia informacji: 17.12.2021
Data udostępnienia informacji: 17.12.2021