Usługa pełnienia nadzoru archeologicznego nad kompleksową termomodernizacja energetyczną budynku ZSP Nr 5

Numer umowy KB/196/MB/6-W/2021
Data podpisania 27.04.2021
Przedmiot zamówienia: Usługa pełnienia nadzoru archeologicznego nad kompleksową modernizacją energetyczną budynku Zespołu Szkolno-Przdszkolnego przy ul. Porębskiego 21
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni z siedzibą w Gdyni przy Aleja Marszałka Piłsudskiego 52/54
Wykonawca: Firma Archeologiczna GLESUM   Maciej Marczewski z siedzibą w Gdańsku przy ul. Kartuskiej 46/6
Wartość zamówienia: 4 920,00 zł
Osoba upoważniona do kontaktów: Beata Brzostowska
Nr telefonu: 58 668-23-00
E-mail: wydz.budynkow@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w pokoju 202 Wydziału Budynków Urzędu Miasta Gdyni przy ul. 10 Lutego 24

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Beata Brzostowska
Wprowadził informację: Bożena Marchewicz
Data wytworzenia informacji: 05.05.2021
Data udostępnienia informacji: 05.05.2021