Nadzór inwestorski w zakresie instalacji elektrycznych i teletechnicznych nad realizacją modernizacji budynku przy ul. 10 Lutego 26

Numer umowy KB/131/MB/3-W/2021
Data podpisania 08.03.2021
Przedmiot zamówienia: Pełnienie nadzoru inwestorskiego w zakresie instalacji elektrycznych i teletechnicznych nad realizacją inwestycji pn. Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych zadania pn. Modernizacja części budynku uzyteczności publicznej przy ul. 10 Lutego 26.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni z siedzibą 81-382 Gdynia, Al.Marszałka Piłsudskiego 52/54
Wykonawca: ELEKTRO-POPIELSKI z siedzibą 81-597 Gdynia ul. Z. Nalkowskiej 52
Wartość zamówienia: 12 054 zł
Osoba upoważniona do kontaktów: Beata Brzostowska
Nr telefonu: 58 668-23-00
E-mail: wydz.budynkow@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w pokoju 202 Wydziału Budynków Urzędu Miasta Gdyni przy ul. 10 Lutego 24

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Beata Brzostowska
Wprowadził informację: Bożena Marchewicz
Data wytworzenia informacji: 09.03.2021
Data udostępnienia informacji: 09.03.2021