Modernizacja części budynku użyteczności publicznej przy ul. 10 Lutego 26

Numer umowy KB/859/MB/39-W/2020
Data podpisania 05.02.2021
Przedmiot zamówienia: Wykonanie dokumentacji projektowej, w tym budowlanej oraz wykonawczej. Adaptacja pomieszczeń na 3 kondygnacjach naziemnych w północnej części obiektu, wymiana drzwi wejściowych, dostosowanie części budynku oraz wejścia do budynku do potrzeb osób z niepełnosprawnością oraz dostosowanie części budynku do przepisów ppoż, higieniczno-sanitarnych.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni z siedziba w Gdyni przy Al.Marszałka Piłsudskiego 52/54.
Wykonawca: Firma Remontowo-Budowlana KRUPA z siedzibą w Gdyni ul. Klonowa 13 - Lider Konsorcjum
oraz TYSAND z siedzibą w Gdańsku ul. Grunwaldzka 585 - Partner Konsorcjum
Wartość zamówienia: 1 180 665,93 zł
Osoba upoważniona do kontaktów: Beata Brzostowska
Nr telefonu: 58 668-23-00
E-mail: wydz.budynkow@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w pokoju 202 Wydziału Budynków Urzędu Miasta Gdyni przy ul. 10 Lutego 24

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Beata Brzostowska
Wprowadził informację: Bożena Marchewicz
Data wytworzenia informacji: 23.02.2021
Data udostępnienia informacji: 23.02.2021