Zakup zestawu komputerowego wraz z drukarką klasy TEMPEST na potrzeby UMG

Numer umowy SK/526/SA/39-W/2021
Data podpisania 07.04.2021
Przedmiot zamówienia: Zakup zestawu komputerowego wraz z drukarką klasy TEMPEST na potrzeby UMG - Biuro Ochrony
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni – Urząd Miasta Gdyni  
Al. M. Piłsudskiego 52/54
81 - 382 Gdynia
NIP: 586 - 231 - 23 – 26
Wykonawca: "SILTEC" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Parzniewska nr 12
05 - 800 Pruszków
NIP: 522 - 000 - 37 - 18
Wartość zamówienia: 36 245,64 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Małgorzata Rzychoń - Posłowska
Nr telefonu: 58 866-88-66 wew. 7
E-mail: m.rzychon-poslowska@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w Wydziale Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Pianka
Wprowadził informację: Małgorzata Rzychoń-Posłowska
Data wytworzenia informacji: 13.04.2022
Data udostępnienia informacji: 13.04.2022