Zakup wyposażenia stanowisk dla obsługi szczepień covid-19

Numer umowy SK/541/SA/42-W/2021
Data podpisania 09.04.2021
Przedmiot zamówienia: Wyposażenie stanowisk dla obsługi punktu szczepień covid - 19
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni - Gdynia - Miasto na Prawach Powiatu
Wykonawca: Optimax Spółka Jawna M. Nowah, L. Listewnik
Wartość zamówienia: 14 550,00 PLN
Osoba upoważniona do kontaktów: Izabela Wojciechowska
Nr telefonu: 58 668-86-78
E-mail: i.wojciechowska@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: W Wydziale Księgowości Urzedu Miasta Gdyni

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Pianka
Wprowadził informację: Dagmara Syjczak
Data wytworzenia informacji: 11.05.2021
Data udostępnienia informacji: 11.05.2021