Zakup wyposażenia dla SM

Numer umowy SK/1575/SA/126-w/2021
Data podpisania 19.10.2021
Przedmiot zamówienia: zakup wyposażenia dla Ekopatrolu , latarki,fotopułapki,kamera
Zamawiający: Urząd Miasta Gdyni
Wykonawca: Spy Shop ul. Gen Romualda Traugutta 137 Wrocław 50-419
Wartość zamówienia: 10 467,00 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Beata Jaśkiewicz
Nr telefonu: 58 668-86-60
E-mail: b.jaskiewicz@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w Wydziale Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Pianka
Wprowadził informację: Dagmara Syjczak
Data wytworzenia informacji: 14.04.2022
Data udostępnienia informacji: 14.04.2022