Zakup wyposażenia biurowego dla Punktu Obsługi Szczepień Mieszkańców Gdyni przeciw COVID-19.

Numer umowy SK/637/SA/55-W/2021
Data podpisania 23.04.2021
Przedmiot zamówienia: Zakup wyposażenia biurowego dla Punktu Obsługi Szczepień Mieszkańców Gdyni przeciw COVID-19.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni - Gdynia - Miasto na Prawach Powiatu
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
Wykonawca: IKEA RETAIL Sp. z o.o.
ul. Pl. Szwedzki 3
05-090 Janki
Wartość zamówienia: 3.000,00 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Aleksandra Borawska
Nr telefonu: 58 668-86-70
E-mail: a.borawska@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Pianka
Wprowadził informację: Aleksandra Borawska
Data wytworzenia informacji: 16.06.2021
Data udostępnienia informacji: 16.06.2021