Zakup witryn chłodniczych na potrzeby punktu szczepień covid - 19

Numer umowy SK/542/SA/43-W/2021
Data podpisania 08.04.2021
Przedmiot zamówienia: Witryny chłodnicze
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni - Gdynia - Miasto na Prawach Powiatu
Wykonawca: EURO NET Sp. z o.o.
Wartość zamówienia: 3 747,00 PLN
Osoba upoważniona do kontaktów: Dagmara Syjczak
Nr telefonu: 58 668-86-63
E-mail: d.syjczak@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: W Wydziale Księgowości Urzedu Miasta Gdyni

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Pianka
Wprowadził informację: Dagmara Syjczak
Data wytworzenia informacji: 11.05.2021
Data udostępnienia informacji: 11.05.2021