Zakup walizek dla Wydziału Organizacyjnego - Kancelaria Ogólna

Numer umowy SK/1279/SA/110-W/2021
Data podpisania 24.08.2021
Przedmiot zamówienia: Zakup walizek dla Wydziału Organizacyjnego - Kancelaria Ogólna
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni-Urząd Miasta Gdyni
Wykonawca: Art. Przemysłowe Elżbieta Reiter
ul. Wójta Radtkego 36/40
81 - 355 Gdynia
NIP: 5841358406
Wartość zamówienia: 855,00 zł
Osoba upoważniona do kontaktów: Monika Krajewska
Nr telefonu: 58 668-86-68
E-mail: m.krajewska@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w Wydziale Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Pianka
Wprowadził informację: Małgorzata Rzychoń-Posłowska
Data wytworzenia informacji: 12.08.2022
Data udostępnienia informacji: 12.08.2022