Zakup urządzenia wielofunkcyjnego

Numer umowy SK/552/SA/45-W/2021
Data podpisania 16.04.2021
Przedmiot zamówienia: Zakup urządzenia wielofuncyjnego
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni - Urząd Miasta Gdyni
Al.M. Piłsudskiego 52/54
81 - 382 Gdynia
Wykonawca: S.Mokrosiński, P.Witkowski GED
ul. Niepołomicka nr 43/U2
80 - 180 Gdańsk
Wartość zamówienia: 14500,00 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Małgorzata Rzychoń - Posłowska
Nr telefonu: 58 668-86-67
E-mail: m.rzychon-poslowska@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w Wydziale Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Pianka
Wprowadził informację: Małgorzata Rzychoń-Posłowska
Data wytworzenia informacji: 18.05.2021
Data udostępnienia informacji: 18.05.2021