Zakup urządzeń oświetleniowych (lamp, opraw, żarówek) oraz dostarczenie ich do Punktu Obsługi Mieszkańca w CH RIVIERA

Numer umowy SK/752/SA/ 63-W/2021
Data podpisania 31.05.2021
Przedmiot zamówienia: Zakup urządzeń oświetleniowych (lamp, opraw, żarówek) wskazanych w ofercie Wykonawcy z dnia 17.05.2021 r. - załącznik nr 1 do umowy -  dostarczenie ich do Punktu Obsługi Mieszkańca w CH RIVIERA
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni – Urząd Miasta Gdyni z siedzibą przy Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia,
NIP 5862312326, REGON 191675557
Wykonawca: PRAXIS Technika Oświetleniowa Sp.zo.o. z siedzibą w Gdyni 81- 533  ul. Wielkopolska 207 
KRS 0000332200  NIP 5833074367 , REGON 220823470
Wartość zamówienia: 95.000,00 zł
Osoba upoważniona do kontaktów: Barbara Ciszewska
Nr telefonu: 58 668-86-83
E-mail: b.ciszewska@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Księgowości UMG

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Pianka
Wprowadził informację: Hanna Smyczyńska
Data wytworzenia informacji: 13.04.2022
Data udostępnienia informacji: 13.04.2022