Zakup tablicy informacyjnej

Numer umowy SK/1497/SA/120 - W/2021
Data podpisania 04.10.2022
Przedmiot zamówienia: Zakup tablicy informacyjnej
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni-Urząd Miasta Gdyni
Wykonawca: AGS Agnieszka Ihnatowicz
ul. Projektowana 13
05 - 552 Łazy
NIP 5211526960
Wartość zamówienia: 470,00 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Monika Krajewska
Nr telefonu: 58 668-86-68
E-mail: m.krajewska@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w Wydziale Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Pianka
Wprowadził informację: Małgorzata Rzychoń-Posłowska
Data wytworzenia informacji: 12.08.2022
Data udostępnienia informacji: 12.08.2022