Zakup stroju służbowego

Numer umowy SK/832/SA/73-w/2021
Data podpisania 07.06.2021
Przedmiot zamówienia: dostawa stroju służbowego dla nowozatrudnionych pracowników UMG
Zamawiający: Urząd Miasta Gdyni
Wykonawca: Mariusz Kiedrowicz Gostarmedia ul. Wolności 18 lok 111 Gdynia 81-327
Wartość zamówienia: 12 152,00 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Izabela Wojciechowska
Nr telefonu: 58 668-86-78
E-mail: i.wojciechowska@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w Wydziale Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Pianka
Wprowadził informację: Dagmara Syjczak
Data wytworzenia informacji: 14.04.2022
Data udostępnienia informacji: 14.04.2022