Zakup środków ochrony osobistej

Numer umowy SK/544/SA/44-w/2021
Data podpisania 23.04.2021
Przedmiot zamówienia: dostawa środków ochrony osobistej dla pracowników Wydziału Spraw Społecznych
Zamawiający: Urząd Miasta Gdyni
Wykonawca: Alicja Peplińska Merkury ul. Pucka 28 Gdynia 81-036
Wartość zamówienia: 25 000,00 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Izabela Wojciechowska
Nr telefonu: 58 668-86-78
E-mail: i.wojciechowska@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w Wydziale Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Pianka
Wprowadził informację: Dagmara Syjczak
Data wytworzenia informacji: 14.04.2022
Data udostępnienia informacji: 14.04.2022