Zakup przejściówek Adapter USB - RJ-45 Gigabit Ethernet – 15szt

Numer umowy SK/1720/SA/117-W/2021
Data podpisania 17.11.2021
Przedmiot zamówienia: Zakup przejściówek Adapter USB - RJ-45 Gigabit Ethernet – 15szt
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni - Urząd Miasta Gdyni
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
81 – 382 Gdynia
NIP: 586 – 231 – 23 – 26
Wykonawca: Develop Pomorze  ul. Pegaza 14, 80 - 299 Gdańsk
Wartość zamówienia: 1.487,07zł
Osoba upoważniona do kontaktów: Barbara Ciszewska
Nr telefonu: 58 668-86-83
E-mail: b.ciszewska@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Księgowości UMG

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Pianka
Wprowadził informację: Hanna Smyczyńska
Data wytworzenia informacji: 13.04.2022
Data udostępnienia informacji: 13.04.2022