Zakup pojazdu elektrycznego

Numer umowy SK/1893/SA/151-w/2021
Data podpisania 08.12.2021
Przedmiot zamówienia: Zakup pojazdu elektrycznego
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni-Urząd Miasta Gdyni
Wykonawca: PUH ZDUNEK Sp. z o.o. ul. Miałki Szlak43/45 80-717 Gdańsk
Wartość zamówienia: 109864,96
Osoba upoważniona do kontaktów: Andrzej Ciupalski
Nr telefonu: 58 668-86-79
E-mail: a.ciupalski@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w Wydziale Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Pianka
Wprowadził informację: Andrzej Ciupalski
Data wytworzenia informacji: 15.04.2022
Data udostępnienia informacji: 15.04.2022