Zakup pojazdów 2020 r.

Numer umowy SK/2543/SA/132-W/2020
Data podpisania 16.12.2020
Przedmiot zamówienia: Zakup pojazdów
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: Baltic Car Fleet Sp. z o.o.
Wartość zamówienia: 156669,00 PLN
Osoba upoważniona do kontaktów: Dagmara Syjczak
Nr telefonu: 58 668-86-63
E-mail: d.syjczak@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: W Wydziale Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Pianka
Wprowadził informację: Dagmara Syjczak
Data wytworzenia informacji: 22.02.2021
Data udostępnienia informacji: 22.02.2021