Zakup panelu winylowego

Numer umowy SK/783/SA/66-w/2021
Data podpisania 07.06.2021
Przedmiot zamówienia: zakup panelu winylowego do pomieszczenia UMG
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni-Miasto na Prawach Powiatu
Wykonawca: Danmar S.C. ul. Czynu Tysiaclecia 15 Bojano 84-207
Wartość zamówienia: 13 330,99 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Przemysław Naskręt
Nr telefonu: 58 668-86-61
E-mail: p.naskret@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w Wydziale Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Pianka
Wprowadził informację: Dagmara Syjczak
Data wytworzenia informacji: 14.04.2022
Data udostępnienia informacji: 14.04.2022