Zakup paneli akustycznych sufitowych oraz akcesoriów do ich montażu oraz dostarczenie ich do Punktu Obsługi Mieszkańca w CH RIVIERA w Gdyni

Numer umowy SK/773/SA/ 65 -W/2021
Data podpisania 10.06.2021
Przedmiot zamówienia: Zakup paneli akustycznych sufitowych oraz akcesoriów do ich montażu wskazanych w ofercie Wykonawcy z dnia 04.06.2021 r.
i dostarczenie  ich do Punktu Obsługi Mieszkańca w CH RIVIERA w Gdyni
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni – Urząd Miasta Gdyni z siedzibą przy Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia,
NIP 5862312326, REGON 191675557
Wykonawca: LADECO Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, pod adresem: Al. Zwycięstwa 96/98, 81- 451 Gdynia,
KRS 0000442147, NIP: 9581661818, REGON: 221792381,
Wartość zamówienia: 95.000,00 zł
Osoba upoważniona do kontaktów: Barbara Ciszewska
Nr telefonu: 58 668-86-83
E-mail: b.ciszewska@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Księgowości UMG

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Pianka
Wprowadził informację: Hanna Smyczyńska
Data wytworzenia informacji: 13.04.2022
Data udostępnienia informacji: 13.04.2022