Zakup oświetlenia do sali 112.

Numer umowy SK/921/SA/80-W/2021
Data podpisania 28.06.2021
Przedmiot zamówienia: Zakup oświetlenia do sali 112.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni - Gdynia - Miasto na Prawach Powiatu
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
Wykonawca: P.H. "KOMA" Maciej Mroczkiewicz
ul. Piastowska 13
80-332 Gdańsk
Wartość zamówienia: 22.000,00 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Aleksandra Borawska
Nr telefonu: 58 668-86-70
E-mail: a.borawska@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Pianka
Wprowadził informację: Aleksandra Borawska
Data wytworzenia informacji: 29.06.2021
Data udostępnienia informacji: 29.06.2021