Zakup osłon plexi do Miejskiego Punktu Szczepień w Gdyni

Numer umowy SK/581/SA/48-W/2021
Data podpisania 19.04.2021
Przedmiot zamówienia: Zakup osłon plexi do Miejskiego Punktu Szczepień w Gdyni
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni - Urząd Miasta Gdyni
Al. M. Piłsudskiego 52/54
81 - 382 Gdynia
Wykonawca: Acryl Produkt S.C. Krzysztof Rychert, Katarzyna Bigus
ul. Łużycka 10B
81 - 537 Gdynia
Wartość zamówienia: 3600,00 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Małgorzata Rzychoń - Posłowska
Nr telefonu: 58 667-86-67
E-mail: m.rzychon-poslowska@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w Wydziale Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Pianka
Wprowadził informację: Małgorzata Rzychoń-Posłowska
Data wytworzenia informacji: 10.05.2021
Data udostępnienia informacji: 10.05.2021