Zakup niszczarki dla pracowników UMG

Numer umowy SK/518/SA/37-W/2021
Data podpisania 15.04.2021
Przedmiot zamówienia: Zakup niszczarki dla pracowników UMG
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni – Urząd Miasta Gdyni  
Al. M. Piłsudskiego 52/54
81 - 382 Gdynia
NIP: 586 - 231 - 23 – 26
Wykonawca: Complexbiuro G.Turowski, G.Kowalski, K.Sosnowski
ul. Heweliusza nr 23/25
80 - 890 Gdańsk
NIP: 583 - 100 - 46 - 35
Wartość zamówienia: 7200,00 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Małgorzata Rzychoń - Posłowska
Nr telefonu: 58 668-86-67
E-mail: m.rzychon-poslowska@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w Wydziale Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Pianka
Wprowadził informację: Małgorzata Rzychoń-Posłowska
Data wytworzenia informacji: 13.04.2022
Data udostępnienia informacji: 13.04.2022