Zakup mebli, krzeseł i wyposażenia biurowego dla UMG.

Numer umowy SK/947/SA/85-W/2020
Data podpisania 02.07.2021
Przedmiot zamówienia: Zakup mebli, krzeseł i wyposażenia biurowego dla UMG.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni - Gdynia - Miasto na Prawach Powiatu
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
Wykonawca: "Drzewiarz-Bis" Sp. z o.o.
ul. Kardynała Wyszyńskiego 46a
87-600 Lipno
Wartość zamówienia: 43.000,00 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Aleksandra Borawska
Nr telefonu: 58 668-86-70
E-mail: a.borawska@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Pianka
Wprowadził informację: Aleksandra Borawska
Data wytworzenia informacji: 22.07.2021
Data udostępnienia informacji: 22.07.2021