Zakup lodówki dla Straży Miejskiej

Numer umowy SK/1934/SA/156-W/2021
Data podpisania 09.12.2021
Przedmiot zamówienia: Zakup lodówki dla Straży Miejskiej
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni - Urząd miasta Gdyni
Wykonawca: Sklep art. gospodarstwa domowego Małgorzata Zagaja
ul. Wójta Radtkego 49/51, 81-355 Gdynia
Wartość zamówienia: 3430 zł.
Osoba upoważniona do kontaktów: Monika Krajewska
Nr telefonu: 58 668-86-68
E-mail: m.krajewska@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w Wydziale Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Pianka
Wprowadził informację: Małgorzata Rzychoń-Posłowska
Data wytworzenia informacji: 12.08.2022
Data udostępnienia informacji: 12.08.2022