Zakup liczarki na potrzeby UMG

Numer umowy SK/903/SA/78-W/2021
Data podpisania 24.06.2021
Przedmiot zamówienia: Zakup liczarki na potrzeby UMG- Kasy
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni – Urząd Miasta Gdyni  
Al. M. Piłsudskiego 52/54
81 - 382 Gdynia
NIP: 586 - 231 - 23 – 26
Wykonawca: Biuro - Tech - Service Import Export
Małgorzata Mokrzka
ul. Kolejarska nr 23 a
03 - 646 Warszawa
Wartość zamówienia: 550,00 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Małgorzata Rzychoń - Posłowska
Nr telefonu: 58 668-86-67
E-mail: m.rzychon-poslowska@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w Wydziale Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Pianka
Wprowadził informację: Małgorzata Rzychoń-Posłowska
Data wytworzenia informacji: 14.04.2022
Data udostępnienia informacji: 14.04.2022