Zakup kart kryptograficznych dla SM

Numer umowy SK/1032/SA/95-w/2021
Data podpisania 28.07.2021
Przedmiot zamówienia: zakup kart kryptograficznych na potrzeby SM
Zamawiający: Urząd Miasta Gdyni
Wykonawca: Guzik Systemy Informatyczne Henryk Guzik ul. Spółdzielców 8 Konin 62-510
Wartość zamówienia: 1497,06 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Beata Jaśkiewicz
Nr telefonu: 58 668-86-60
E-mail: b.jaskiewicz@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w Wydziale Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Pianka
Wprowadził informację: Dagmara Syjczak
Data wytworzenia informacji: 14.04.2022
Data udostępnienia informacji: 14.04.2022