Zakup jednrazowych fartuchów ochronnych oraz rękawic medycznych na potrzeby kwalifikacji wojskowej

Numer umowy SK/1291/SA/111 - W/2021
Data podpisania 01.09.2021
Przedmiot zamówienia: Zakup jednrazowych fartuchów ochronnych oraz rękawic medycznych na potrzeby kwalifikacji wojskowej
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni - Gdynia - Miasto na Prawach Powiatu
Al.M.Piłsudskiego 52/54
81 - 382 Gdynia
Wykonawca: P.H.U. Eljan Elżbieta Drążkowska
ul. Pomorska 10
81 - 314 Gdynia
Wartość zamówienia: 2500,00 zł
Osoba upoważniona do kontaktów: Anna Zianowicz
Nr telefonu: 58 668-86-85
E-mail: a.zianowicz@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w Wydziale Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Pianka
Wprowadził informację: Małgorzata Rzychoń-Posłowska
Data wytworzenia informacji: 28.09.2021
Data udostępnienia informacji: 28.09.2021