Zakup foteli biurowych VERIS NET 111SFL (2 szt.).

Numer umowy SK/190/SA/9-W/2021
Data podpisania 02.02.2021
Przedmiot zamówienia: Zakup foteli biurowych VERIS NET 111SFL (2 szt.).
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni - Gdynia - Miasto na Prawach Powiatu
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
Wykonawca: Piotr Rogoziński In - Plus
ul. Przemysłowa 12/26
30-701 Kraków
Wartość zamówienia: 4.064,00 zł (brutto)
Osoba upoważniona do kontaktów: Aleksandra Borawska
Nr telefonu: 58 668-86-70
E-mail: a.borawska@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Pianka
Wprowadził informację: Aleksandra Borawska
Data wytworzenia informacji: 18.02.2021
Data udostępnienia informacji: 18.02.2021