Zakup ekspresu

Numer umowy SK/1065/SA/96-w/2021
Data podpisania 27.07.2021
Przedmiot zamówienia: zakup ekspresu do kawy oraz akcesorii
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni-Miasto na Prawach Powiatu
Wykonawca: ITTC Piotr Ostrowski ul. Alfereda Nobla 26 Gdańsk 80-172
Wartość zamówienia: 8 800,00 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Dagmara Syjczak
Nr telefonu: 58 668-86-63
E-mail: d.syjczak@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w Wydziale Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Pianka
Wprowadził informację: Dagmara Syjczak
Data wytworzenia informacji: 14.04.2022
Data udostępnienia informacji: 14.04.2022