Zakup druków licencji transportowych

Numer umowy SK/120/SA/3-W/2021
Data podpisania 04.02.2021
Przedmiot zamówienia: Zakup druków licencji transportowych
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni-Urząd Miasta Gdyni
Wykonawca: Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji Al. Jerozolimskie  144 02-305 warszawa
Wartość zamówienia: 9285.00
Osoba upoważniona do kontaktów: Andrzej Ciupalski
Nr telefonu: 58 668-86-79
E-mail: a.ciupalski@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w Wydziale Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Pianka
Wprowadził informację: Andrzej Ciupalski
Data wytworzenia informacji: 15.04.2022
Data udostępnienia informacji: 15.04.2022