Zakup artykułów hydraulicznych dla UMG na rok 2021

Numer umowy SK/2820/SA/184-W/2020
Data podpisania 25.01.2021
Przedmiot zamówienia: Zakup artykułów hydraulicznych dla potrzeb Urzędu Miasta Gdyni i budynków podlegających na rok 2021
Zamawiający: GMINA MIASTA GDYNI - MIASTO NA PRAWCH POWIATU
Wykonawca: MATDOM Krzysztof Domański
Wartość zamówienia: 51 000,00 PLN
Osoba upoważniona do kontaktów: Dagmara Syjczak
Nr telefonu: 58 668-86-63
E-mail: d.syjczak@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: W Wydziale Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Pianka
Wprowadził informację: Dagmara Syjczak
Data wytworzenia informacji: 10.03.2021
Data udostępnienia informacji: 10.03.2021