Zakup artykułów AGD dla UMG w roku 2021

Numer umowy SK/3007/SA/225-W/2020
Data podpisania 26.01.2021
Przedmiot zamówienia: Zakup artykułów AGD dla UMG w Gdyni w roku 2021
Zamawiający: GMINA MIASTA GDYNI - MIASTO NA PRAWACH POWIATU
Wykonawca: Sklep artykułów gospodarstwa domowego Małgorzata Zagaja
Wartość zamówienia: 17 200,00 PLN
Osoba upoważniona do kontaktów: Dagmara Syjczak
Nr telefonu: 58 668-86-63
E-mail: d.syjczak@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: W Wydziale Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Pianka
Wprowadził informację: Dagmara Syjczak
Data wytworzenia informacji: 10.03.2021
Data udostępnienia informacji: 10.03.2021