Zakup aparatów fotograficznych

Numer umowy SK/1843/SA/149-W/2021
Data podpisania 01.12.2021
Przedmiot zamówienia: Zakup aparatów fotograficznych
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni - Urząd Miasta Gdyni
Wykonawca: EURO-net sp.z o. o, 02-273, Warszawa ul. Muszkieterów 15
z sidzibą w Gdyni, ul. Kazimierza Górskiego 2, 81-304
Wartość zamówienia: 1500,00 zł. brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Monika Krajewska
Nr telefonu: 58 668-86-68
E-mail: m.krajewska@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w Wydziale Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Pianka
Wprowadził informację: Małgorzata Rzychoń-Posłowska
Data wytworzenia informacji: 12.08.2022
Data udostępnienia informacji: 12.08.2022