Wynajem samochodów służbowych

Numer umowy SK/2063/SA/187-W/2021
Data podpisania 31.12.2021
Przedmiot zamówienia: Wynajem samochodów służbowych
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni-Urząd Miasta Gdyni
Wykonawca: Fair Cars 24 Sp. z o.o. ul. Piastowska 7 80-332 Gdańsk
Wartość zamówienia: 139000.00
Osoba upoważniona do kontaktów: Andrzej Ciupalski
Nr telefonu: 58 668-86-79
E-mail: a.ciupalski@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w Wydziale Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Pianka
Wprowadził informację: Andrzej Ciupalski
Data wytworzenia informacji: 15.04.2022
Data udostępnienia informacji: 15.04.2022