Wymiana podłogi - sala 112.

Numer umowy SK/1009/SA/93-W/2021
Data podpisania 16.07.2021
Przedmiot zamówienia: Wymiana podłogi - sala 112.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni - Gdynia - Miasto na Prawach Powiatu
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
Wykonawca: MARI Joanna Milczarek
Al. Zwycięstwa 237 lok. 2
81-521 Gdynia
Wartość zamówienia: 31.500,00 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Aleksandra Borawska
Nr telefonu: 58 668-86-70
E-mail: a.borawska@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Pianka
Wprowadził informację: Aleksandra Borawska
Data wytworzenia informacji: 27.07.2021
Data udostępnienia informacji: 27.07.2021