Wymiana, naprawa, zakup opon dla pojazdów służbowych UMG na rok 2021

Numer umowy SK/2980/SA/217-W/2020
Data podpisania 26.01.2021
Przedmiot zamówienia: Wymiana, napraw, zakup opon dla pojazdów służbowych Urzędu Miasta Gdyni, Straży Mieskiej w Gdyni oraz OSP Wiczlino w roku 2021
Zamawiający: GMINA MIASTA GDYNI - MIASTO NA PRAWACH POWIATU
Wykonawca: W.Z INVESTGUM
Wartość zamówienia: 21 700,00 PLN
Osoba upoważniona do kontaktów: Dagmara Syjczak
Nr telefonu: 58 668-86-63
E-mail: d.syjczak@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: W Wydziale Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Pianka
Wprowadził informację: Dagmara Syjczak
Data wytworzenia informacji: 10.03.2021
Data udostępnienia informacji: 10.03.2021