Wykonanie renowacji krzeseł

Numer umowy SK/1514/SA/121-W/2021
Data podpisania 12.10.2021
Przedmiot zamówienia: Wykonanie renowacji krzeseł
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni - Urząd Miasta Gdyni
Al. Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
NIP: 586 - 231 - 23 - 26
Wykonawca: Nicomax - Piotr Mazur
ul. Morska 149, lok. U1
81-222 Gdynia
Wartość zamówienia: 6.500,00 zł
Osoba upoważniona do kontaktów: Aneta Łabądź
Nr telefonu: 58 668-86-70
E-mail: a.labadz@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w Wydziale Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Pianka
Wprowadził informację: Małgorzata Rzychoń-Posłowska
Data wytworzenia informacji: 11.08.2022
Data udostępnienia informacji: 11.08.2022