Wykonanie projektu aranżacji wnętrz wraz z sanitariatami oraz instalacją elektryczną i wodno-kanalizacyjną pomieszczeń USC

Numer umowy SK/1455/SA/116-W/2021
Data podpisania 10.11.2021
Przedmiot zamówienia: Wykonanie projektu aranżacji wnętrz wraz z sanitariatami oraz instalacją elektryczną i wodno-kanalizacyjną pomieszczeń USC
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni – Urząd Miasta Gdyni
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
NIP: 586-231-23-26
Wykonawca: Mirosława Bułak Pracownia Wnętrz
ul. Radosna 5A
81-578 Gdynia
Wartość zamówienia: do 43 200 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Aneta Łabądź
Nr telefonu: 58 668-86-70
E-mail: a.labadz@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w Wydziale Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Pianka
Wprowadził informację: Małgorzata Rzychoń-Posłowska
Data wytworzenia informacji: 13.04.2022
Data udostępnienia informacji: 13.04.2022