Wykonanie pomiarów elektrycznych.

Numer umowy SK/1450/SA/115-w/2021
Data podpisania 19.10.2021
Przedmiot zamówienia: Wykonanie pomiarów elektrycznych budynków UMG.
Zamawiający: Gminą Miasta Gdyni
Wykonawca: Nowosielski & Partner Andrzej Nowosielski
Wartość zamówienia: 4305,00 zł brutto.
Osoba upoważniona do kontaktów: Michał Krupiczowicz
Nr telefonu: 58 485-86-68 wew. 866
E-mail: m.krupiczowicz@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Pianka
Wprowadził informację: Małgorzata Rzychoń-Posłowska
Data wytworzenia informacji: 29.12.2021
Data udostępnienia informacji: 29.12.2021