Wykonanie pieczęci dla potrzeb UMG na rok 2021

Numer umowy SK/2956/SA/214-W/2020
Data podpisania 22.01.2021
Przedmiot zamówienia: Wykonanie pieczeci dla pracowników Urzedu Miasta Gdyni, Biura Rady Miasta oraz Biura Rady Dzielnic na rok 2021
Zamawiający: GMINA MIASTA GDYNI - MIASTO NA PRAWACH POWIATU
Wykonawca: P. H. Maja Janusz Mazur
Wartość zamówienia: 30 300,00 PLN
Osoba upoważniona do kontaktów: Dagmara Syjczak
Nr telefonu: 58 668-86-63
E-mail: d.syjczak@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: W Wydziale Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Pianka
Wprowadził informację: Dagmara Syjczak
Data wytworzenia informacji: 10.03.2021
Data udostępnienia informacji: 10.03.2021