Wykonanie napisu informacyjnego w Centrum Obsługi Mieszkańca

Numer umowy SK/715/SA/61-w/2021
Data podpisania 24.05.2021
Przedmiot zamówienia: wykonanie i montaż napisu informacyjnego
Zamawiający: Urząd Miasta Gdyni
Wykonawca: Balanda Andrzej Balandowski ul. Oliwska 114 Chwaszczyno 80-209
Wartość zamówienia: 61 401,35 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Przemysław Naskręt
Nr telefonu: 58 668-86-61
E-mail: p.naskret@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w Wydziale Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Pianka
Wprowadził informację: Dagmara Syjczak
Data wytworzenia informacji: 14.04.2022
Data udostępnienia informacji: 14.04.2022