Wykonanie instrukcji pożarowej dla lokalu UMG - ul. Necla 15 - 17

Numer umowy SK/1901/SA/153-W/2021
Data podpisania 06.12.2021
Przedmiot zamówienia: Wykonanie instrukcji pożarowej dla lokalu UMG - ul. Necla 15 - 17
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni-Urząd Miasta Gdyni
Wykonawca: IBP Radosław Budnicki
ul. Poznańska 2/39
84 - 230 Rumia
NIP: 9581210748
Wartość zamówienia: 4920,00 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Aneta Łabądź
Nr telefonu: 58 668-86-70
E-mail: a.labadz@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w Wydziale Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Pianka
Wprowadził informację: Małgorzata Rzychoń-Posłowska
Ostatnio zmodyfikował: Małgorzata Rzychoń-Posłowska
Data wytworzenia informacji: 11.08.2022
Data udostępnienia informacji: 11.08.2022
Ostatnia aktualizacja: 11.08.2022
Data aktualizacji Czynność Osoba
11.08.2022 12:30 Aktualizacja treści Małgorzata Rzychoń-Posłowska