Wykonanie instalacji elektrycznych i teletechnicznych.

Numer umowy SK/812/SA/72-w/2021
Data podpisania 28.06.2021
Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji elektrycznych i teletechnicznych w Punkcie Obsługi Mieszkańca mieszczącym się CH Riviera
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: FAREM Sp. z o.o.
Wartość zamówienia: 69484,38 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Michał Krupiczowicz
Nr telefonu: 58 668-86-69
E-mail: m.krupiczowicz@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Pianka
Wprowadził informację: Małgorzata Rzychoń-Posłowska
Data wytworzenia informacji: 14.07.2021
Data udostępnienia informacji: 14.07.2021