Wykonanie grafik dla USC

Numer umowy SK/416/SA/30-w/2021
Data podpisania 16.04.2021
Przedmiot zamówienia: usługa wykonania grafik dla USC
Zamawiający: Urząd Mista Gdyni
Wykonawca: Krystyna Pokrzywnicka
Wartość zamówienia: 7 000,00 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Beata Jaśkiewicz
Nr telefonu: 58 668-86-60
E-mail: b.jaskiewicz@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w Wydziale Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Pianka
Wprowadził informację: Dagmara Syjczak
Data wytworzenia informacji: 14.04.2022
Data udostępnienia informacji: 14.04.2022