Wykonanie duków dot. COVID-19

Numer umowy SK/756/SA/64-w/2021
Data podpisania 07.07.2021
Przedmiot zamówienia: Wykonanie duków dot. COVID-19
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni-Urząd Miasta Gdyni
Wykonawca: INFODRUK Drukarnia Cyfrowa Magdalena Kleczyk ul. Kapitańska 11b 81-331Gdynia
Wartość zamówienia: 40000.00
Osoba upoważniona do kontaktów: Andrzej Ciupalski
Nr telefonu: 58 668-86-79
E-mail: a.ciupalski@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w Wydziale Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Pianka
Wprowadził informację: Andrzej Ciupalski
Data wytworzenia informacji: 15.04.2022
Data udostępnienia informacji: 15.04.2022