Wykonanie druków własnych w roku 2021

Numer umowy SK/2968/SA/216-W/2020
Data podpisania 03.02.2021
Przedmiot zamówienia: Wykonanie druków własnych w roku 2021
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni - Urząd Miasta Gdyni
Al. Marszałaka Piłsudskiego 52/54
81 - 382 Gdynia
Wykonawca: "Infodruk" Drukarnia Cyfrowa Magdalena Kleczyk
ul. Kapitańska 11b
81 - 331 Gdynia
Wartość zamówienia: 520 592,27 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Hanna Mielczarek
Nr telefonu: 58 668-86-68
E-mail: h.mielczarek@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w Wydziale Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Pianka
Wprowadził informację: Małgorzata Rzychoń-Posłowska
Data wytworzenia informacji: 04.02.2021
Data udostępnienia informacji: 04.02.2021